INJECTOR / INJECTOARE VW CADDY 1.9 TDI – 2.0 TDI

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073AG

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073AG

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AG

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073AM

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073AM

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AM

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073AP

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073AP

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AP

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073AQ

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073AQ

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AQ

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073BQ

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073BQ

Injector / Injectoare reconditionate 038130073BQ

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073BR

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073BR

Injector / Injectoare reconditionate 038130073BR

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073AS

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073AS

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AS

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073BN

Injector / Injectoare Vw Caddy 038130073BN

Injector / Injectoare reconditionate 038130073BN