INJECTOR / INJECTOARE SKODA FABIA 1.4 TDI – 1.9 TDI

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AL

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AL

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AL

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AJ

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AJ

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AJ

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AG

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AG

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AG

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AM

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AM

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AM

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AN

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AN

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AN

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AQ

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AQ

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AQ

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AR

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AR

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AR

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073BA

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073BA

Injector / Injectoare reconditionate 038130073BA

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073BP

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073BP

Injector / Injectoare reconditionate 038130073BP

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073BN

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073BN

Injector / Injectoare reconditionate 038130073BN

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073Q

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073Q

Injector / Injectoare reconditionate 038130073Q

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AA

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073AA

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AA

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073J

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073J

Injector / Injectoare reconditionate 038130073J

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073F

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073F

Injector / Injectoare reconditionate 038130073F

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073BL

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073BL

Injector / Injectoare reconditionate 038130073BL

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073BA

Injector / Injectoare Skoda Fabia 038130073BA

Injector / Injectoare reconditionate 038130073BA