INJECTOR / INJECTOARE SEAT IBIZA 1.9 TDI – 2.0 TDI

Injector / Injectoare Seat Ibiza 038130073AJ

Injector / Injectoare Seat Ibiza 038130073AJ

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AJ

Injector / Injectoare Seat Ibiza 038130073AG

Injector / Injectoare Seat Ibiza 038130073AG

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AG

Injector / Injectoare Seat Ibiza 038130073AM

Injector / Injectoare Seat Ibiza 038130073AM

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AM

Injector / Injectoare Seat Ibiza 038130073AL

Injector / Injectoare Seat Ibiza 038130073AL

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AL

Injector / Injectoare Seat Ibiza 038130073AQ

Injector / Injectoare Seat Ibiza 038130073AQ

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AQ

Injector / Injectoare Seat Ibiza 038130073AR

Injector / Injectoare Seat Ibiza 038130073AR

Injector / Injectoare reconditionate 038130073AR